Zberný dvor

Zberný dvor v obci Kanianka bude v roku 2022 otvorený nasledovne:

PONDELOK: Z A T V O R E N É

UTOROK: 8:00 hod. – 16:00 hod.

STREDA: 8:00 hod. – 16:00 hod.

ŠTVRTOK: 8:00 hod. – 16:00 hod.

PIATOK: 8:00 hod. – 16:00 hod.

SOBOTA: 8:00 hod. – 16:00 hod.

NEDEĽA: Z A T V O R E N É

Obedná prestávka 11:30 hod. – 12:00 hod.