Dodatok č.1 k mandátnej zmluve zo dňa 2.12.2019

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve.